با عضویت ویژه طرح ویزیت با تخفیف و به آسانی طرح مورد نظر خود را خریداری کنید.

توجه :

  • پس از خرید بسته مورد نظر ۱۲ الی ۲۴ ساعت بعد ایمیلی حاوی کد تخفیف برای شما ارسال خواهد شد ، در صفحه پرداخت کد تخفیف خود را وارد نمایید و طرح مورد نظر را با تخفیف خریداری کنید. 🙂

  • اعتبار تمامی بسته های سه ماهه بوده و پس از گذشت سه ماه می توانید بسته مورد نظر خود را تمدید کنید.

20000 تومان

30 درصـد

سه ماهــه

دسترسی به تمامی طرح ها

مبلغ نهایی : 20000 تومان

15000 تومان

20 درصـد

سه ماهــه

دسترسی به تمامی طرح ها

مبلغ نهایی : 15000 تومان

10000 تومان

10 درصـد

سه ماهــه

دسترسی به تمامی طرح ها

مبلغ نهایی : 10000 تومان

بستن